Dalam sign ini, alat pelindung mata dan wajah digambarkan dengan piktogram berbentuk perisai wajah. Upaya untuk melindungi diri dari berbagai potensi bahaya tersebut adalah dengan menggunakan face shield ini.

Dalam sign ini, alat pelindung mata dan wajah digambarkan dengan piktogram berbentuk perisai wajah. Upaya untuk melindungi diri dari berbagai potensi bahaya tersebut adalah dengan menggunakan masker las ini.

Dalam sign ini, alat pelindung mata dan wajah digambarkan dengan piktogram berbentuk perisai wajah. Upaya untuk melindungi diri dari berbagai potensi bahaya tersebut adalah dengan menggunakan face shield ini.

Dalam sign ini, alat pelindung mata dan wajah digambarkan dengan piktogram berbentuk perisai wajah. Upaya untuk melindungi diri dari berbagai potensi bahaya tersebut adalah dengan menggunakan masker las ini.

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Notice - Use Hard hat"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Notice - Use Hard hat"

"Notice - Wear Hairnet"

"Notice - Wear Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Notice - Use Hard hat"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Notice - Use Hard hat"

"Notice - Wear Hairnet"

"Notice - Wear Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Notice - Use Hardhat"

"Notice - Use Hardhat"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Notice - Wear Hairnet"

"Notice - Wear Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Pelindung Kepala"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Perhatian - Gunakan Helm"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Notice - Use Safety Helmet"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Perhatian - Gunakan Hairnet"

"Notice - Wear Hairnet"

"Notice - Wear Hairnet"